Prekážkova dráha

Súťažte v rýchlosti a obratnosti v našej prekážkovej dráhe. Dráha sa skladá z viacerých prekážok a na konci so šmykĺavkou. Deti tu môžu medzi sebou súťažiť alebo si dráhu len prejsť.